Co to jest przekształcenie działalności leczniczej?

Wielu lekarzy prowadzi indywidualne praktyki. Duża część z nich ma gabinety wygospodarowane bezpośrednio w swoim domu, by nie musieć wynajmować dodatkowo lokalu pod swoją działalność. W ten sposób pracują interniści, weterynarze czy dentyści. Niektórzy z nich pracują w takim systemie przez całe lata. Inni, ze względów praktycznych oraz finansowych, decydują się na przekształcenie działalności leczniczej.

Co to jest przekształcenie działalności leczniczej?

Z reorganizacją działalności leczniczej ma się do czynienia wtedy, gdy dany podmiot zdecyduje się na inną formę prawną prowadzenia swojej działalności. Może to być umotywowane chęcią otrzymywania kontraktów z NFZ, czerpania dodatkowych profitów bądź zatrudnienia innych lekarzy, czego nie można robić, prowadząc praktykę indywidualną. Nowa forma prowadzenia działalności może być zróżnicowana. Najprostsza forma, jaką można wybrać, jeśli chodzi o przekształcenie to jednoosobowa działalność gospodarcza. Tego typu forma jest najpopularniejsza. Podmiot leczniczy może też prowadzić działalność w formie spółki: jawnej, cywilnej, partnerskiej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Trzeba wybrać taką formę, która z punktu widzenia danego podmiotu jest najkorzystniejsza.

Jakie kroki trzeba podjąć?

Przekształcenie działalności ma bardzo sformalizowaną postać, więc wymaga załatwienia szeregu formalności. Przede wszystkim, zacząć trzeba od rejestracji w CEIDG lub KRS wybranego rodzaju działalności. Należy z góry podjąć decyzję czy chce się prowadzić dalej praktykę lekarską po przekształceniu w podmiot leczniczy oraz zatrudniać pracowników. Następnie trzeba wybrać lokal na placówkę leczniczą i ubezpieczyć się odpowiednio. Lokal musi spełniać warunki przewidziane w przepisach prawnych dla podmiotów leczniczych. Po wpisaniu podmiotu przez wojewodę do rejestru placówek leczniczych można rozpocząć działalność po upływie 30 dni

Dlaczego lepiej zdać się na profesjonalistów?

Nie każda osoba musi znać się na przepisach prawnych. Właśnie dlatego dobrze jest przy przekształcaniu działalności skorzystać z pomocy pełnomocnika. Na https://derekflak.pl można znaleźć fachowców specjalizujących się w tego typu przenosinach. Wykwalifikowana kadra prawnicza jest w stanie przeprowadzić przez ten proces każdego, kto nie czuje się na siłach, by działać samodzielnie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://derekflak.pl/przeksztalcenia-dzialalnosci-leczniczej/