Sprawdź swoje serce – wykonaj podstawowe badania kardiologiczne

Serce to najważniejszy organ w ciele człowieka. Jeśli nie dbam o nie, możemy znacząco pogorszyć jakość swojego życia. Aby wiedzieć, w jakiej kondycji jest serce i układ krwionośny, warto regularnie je badać.

Dzięki odpowiednim badaniom można szybko wykryć różne choroby serca i układu krwionośnego, zanim dadzą one jeszcze poważniejsze objawy. Badania te pozwalają również na określenie ogólnego stanu organizmu oraz dokonanie ewentualnych zmian w trybie życia, jeśli istnieje zagrożenie chorobami.

Wiele poradni oraz laboratoriów oferuje specjalne pakiety kontroli kardiologicznej – zawierają one zestaw podstawowych badań, który pozwala na określenie stanu zdrowia serca i układu krwionośnego. Jakie badania znajdują się najczęściej w takim pakiecie?

Lipidogram

To określenie kompletu badań mających na celu sprawdzenie stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL, trójglicerydów. U osób z chorobami serca i ich podwyższonym ryzykiem stężenie cholesterolu i trójglicerydów jest wyższe.

Morfologia

Jedno z najczęściej wykonywanych badań krwi, które ma na celu ogólną ocenę stanu organizmu. Pozwala na określenie parametrów krwi, w tym ilości poszczególnych krwinek.

Badanie poziomu glukozy we krwi

W przypadku podwyższonego poziomu glukozy we krwi istnieje ryzyko podejrzenia cukrzycy, która również może współwystępować z chorobami serca.

Sprawdzenie ciśnienia tętniczego

Podwyższony poziom ciśnienia krwi także świadczy o ryzyku chorób układu krążenia – nadciśnienie jest obecnie diagnozowane u coraz młodszych osób.

W pakietach kontroli kardiologicznej mogą znajdować się również innego rodzaju badania, na przykład badanie EKG, czyli badanie elektrokardiograficzne sprawdzające czynności mięśnia sercowego, badania z wykorzystaniem USG oraz RTG.

Jeśli chodzi o kardiologiczne badania kliniczne w Poznaniu jest jednym z wielu miast na mapie Polski, w którym możemy je wykonać. Aktualne adresy placówek i informacje o pakietach badań można znaleźć także on-line. Niektóre z nich, na przykład Synexus, oferują je też bezpłatnie.