Faktura RR – do czego potrzebna?

W jakiej formie ma być wystawiona faktura RR?

Do niedawna wymagana była typowa papierowa forma dokumentu. Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 1 września 2019 roku sprawiła, że pojawiła także opcja elektroniczna. Jest ona dostępna dla tych nabywców, którzy założą profil zaufany w systemie informatycznym i będą posługiwali się bezpiecznym podpisem elektronicznym, z którego wiele podmiotów już korzysta. Oczywiście nadal można posługiwać się tradycyjną wersją faktur, lecz nowa odsłona jest wygodniejsza. Struktura przesyłanych plików JPK VAT także uległa zmianie pod wpływem nowelizacji. Co ważne, przedsiębiorca nie musi automatycznie przekazywać faktur fiskusowi. Obowiązek taki pojawia się dopiero wówczas, gdy urząd wystąpi z żądaniem okazania dokumentacji.

Faktura RR – co obligatoryjnie musi zawierać?

Jak każda faktura, także i faktura RR musi mieć przyporządkowany numer w celach identyfikacyjnych. W fakturze zawiera się następujące treści: jej datę i miejsce wystawienia oraz datę i miejsce dokonania nabycia dóbr rolnych, lub usług o charakterze rolniczym. Musi tam obowiązkowo znajdować się też oznaczenie podmiotów, które transakcji dokonały. Należy oznaczyć konkretnie także przedmiot transakcji i jego wartość, oraz wyliczyć stawkę podatkową do zwrotu wraz z podaniem faktycznej należności jaka została uiszczona. Na końcu musi pojawić się oświadczenie rolnika ryczałtowanego, w którym poświadcza fakt korzystania ze zwolnienia od podatku. Fakturę może wystawić przedsiębiorca osobiście lub z pomocą biura księgowego.

Przypadki korygowania faktur RR

Zdarza się, że faktura RR jest nie do przyjęcia i wymaga pilnej korekty. Jakie sytuacje będą tego wymagały? Przede wszystkim odwołanie transakcji bądź zmiana ustalonej wcześniej wysokości zapłaty. Niezwłocznej poprawy będzie wymagała także faktura, w której zostały podane jakiekolwiek błędne dane lub w której wykryto oczywiste omyłki. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą wie, jak ważny jest porządek w papierach, więc nie można nigdy lekceważyć nieścisłości występujących w dokumencie urzędowym.

Artykuł powstał przy współpracy z afaktury.pl