Jak wybudować ciepły dom?

W ciepłym domu powinny panować warunki termiczne optymalnie dopasowane do potrzeb mieszkańców. Doprowadzenie wnętrz do pożądanej temperatury nie powinno pochłaniać dużych ilości energii a jednocześnie wytworzone przez system grzewczy ciepło nie powinno uciekać na zewnątrz zbyt szybko. Jak wybudować dom, który spełni te oczekiwania?

Materiały budowlane

Żeby wybudować ciepły dom, należy użyć do tego m.in. właściwych materiałów murowych do budowy ścian zewnętrznych. Jednym z materiałów, które bez obaw można wybrać do realizacji swojej inwestycji jest beton komórkowy, produkowany z połączenia wody, piasku, gipsu, cementu, wapna oraz środka porotwórczego.

Energooszczędność materiałów murowych jest pierwszym wymaganiem analizowanym przez inwestorów planujących budowę ciepłego domu. Najłatwiej rozpatrywać ją na podstawie wartości współczynnika przewodzenia ciepła – lambda, który określa zdolność materiału do przewodzenia ciepła, dlatego ma znaczenie przy ocenie możliwości stosowania poszczególnych materiałów do wznoszenia obiektów o niskim zużyciu energii.

Z wartości współczynników przewodzenia ciepła materiałów tworzących przegrodę a także szerokości poszczególnych warstw wynika najczęściej analizowany w zakresie energooszczędności współczynnik tj. współczynnik przenikania ciepła U. Wartość współczynnika U powinna być możliwie jak najniższa, by zapewnić jak najlepszą izolacyjność cieplną.

Dlaczego beton komórkowy?

Beton komórkowy np. z Systemu Budowy H+H charakteryzują niskie wartości współczynników lambda. Za bardzo dobre właściwości cieplne materiału odpowiada jego struktura wewnętrzna – w procesie produkcji w strukturze powstają komórki wypełnione powietrzem, które jest bardzo dobrym izolatorem cieplnym. W betonie komórkowym zajmuje ono od 60 do nawet 85 proc. całkowitej objętości. Dlatego też ściany wymurowane przy użyciu bloczków z betonu komórkowego będą miały niski współczynnik przenikania ciepła U, co odpowiada wysokiej izolacyjności cieplnej przegród.

Dlaczego silikaty?

Jeśli planujemy dodać do przegród zewnętrznych szersze warstwy izolacji termicznej to innym materiałem murowym odpowiednim do wybudowania ciepłego domu są silikaty. Są to elementy o zwartej strukturze wewnętrznej i wyższych wartościach współczynników przewodzenia ciepła, jednakże cechuje je bardzo wysoka akumulacyjność cieplna. Jest to właściwość fizyczna materiału, która powoduje, że w raz ogrzanym pomieszczeniu ciepło i przyjazna temperatura wnętrz będą dłużej utrzymywane. Dzieje się tak ponieważ następuje magazynowanie ciepła w przegrodzie a ściany wolniej ulegają wychłodzeniu. Nawet w przypadku wystąpieniu przerw w dostawie ogrzewania, we wnętrzach utrzymywana jest stabilna temperatura (silikatowy dom jest bardziej odporny na występujące wahania temperatur).

hplush.pl