Prawo pracy – co koniecznie musisz wiedzieć?

Popularne powiedzenie mówiące, że nieznajomość prawa szkodzi jest absolutną prawdą, przez co żaden przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na niewiedzę w tym zakresie. Bo w innym razie może przez to ponieść straty wizerunkowe oraz materialne. Aby do tego nie dopuścić warto korzystać z usług prawnika specjalizującego się w prawie pracy, który jest na bieżąco ze wszystkimi nowelizacjami i pozwoli ustrzec się błędów, które nie powinny mieć miejsca.

Prawo pracy z punktu widzenia pracodawcy 

W polskich realiach praktycznie w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, zatrudniani są pracownicy na zasadzie umowy o pracę. Ten rodzaj zatrudnienia jest w naszym kraju najczęściej spotykany, a podpisanie takiej umowy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków. Jednym z nich jest konieczność wysłania pracownika na badania, które pozwolą uzyskać informację, czy dana osoba jest zdolna do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Obowiązkiem pracodawcy jest też przestrzeganie tego, aby pracownik nie świadczył pracy dłużej niż jest to zapisane w kodeksie pracy. A ten jasno precyzuje, że tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć czterdziestu godzin. W sytuacjach wyjątkowych, gdy pracownik pozostaje dłużej na stanowisku pracy w ramach nadgodzin, to między jednym a drugim dniem pracy, musi występować co najmniej jedenastogodzinny odpoczynek. Kolejną obligatoryjną zasadą jest równe traktowanie pracowników i tworzenie przyjaznej atmosfery, wolnej od mobbingu oraz molestowania, które to zjawiska podlegają karze. 

Prawo pracy okiem pracownika

To co jest najważniejsze z punktu widzenia pracownika, to możliwość zawarcia z pracodawcą jeden z trzech umów – umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Każda z nich powinna zawierać najważniejsze punkty, w tym te dotyczące charakteru pracy oraz wysokości wynagrodzenia. Aby umowa była dokumentem wiążącym musi zostać podpisana przez obydwie strony. W ciągu roku pracownikowi przysługuje 20 lub 26 dni urlopu, w zależności od stażu pracy, w tym 4 dni na żądanie. 

 

Prawo jest dziedziną dość zawiłą, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zarówno pracodawca, jak i pracownik może zwrócić się do prawnika z prawa pracy z prośbą o konsultacje.