Kiedy należy wykonać echokardiografię płodu?

Echokardiografia płodu to specjalistyczne badanie ultrasonograficzne, wykonywane w czasie ciąży w celu oceny położenia, wielkości, budowy, funkcji i rytmu serca nienarodzonego dziecka. Podczas zwykłego badania USG obraz nie jest tak dokładny, natomiast echokardiogram płodu zapewnia szczegółową ocenę serca dziecka.

Jakie są korzyści z przeprowadzonego badania?

Jedną z korzyści płynących z echokardiografii płodu jest prenatalna diagnostyka wrodzonych wad serca. Dzięki temu dziecko po porodzie ma szybszy dostęp do specjalistycznej opieki i niezbędnej interwencji medycznej i chirurgicznej.

Ponadto, są wady układu krążenia, które można leczyć już w okresie prenatalnym. W niektórych przypadkach wykazano, że diagnostyka prenatalna poprawia ogólne wyniki u niemowląt ze złożoną chorobą serca.

Kto powinien wykonać echokardiogram płodu?

Właściwie w każdej ciąży warto przeprowadzić takie badanie, jednak niektóre kobiety są bardziej narażone na urodzenie dziecka z wrodzoną wadą serca. Podstawowym wskazaniem jest podejrzenie wad serca, pojawiające się po wykonaniu rutynowego badania USG.

Wśród pozostałych wskazań znajduje się: obciążający wywiad rodzinny, cukrzyca ciążowa czy stosowanie niektórych leków w początkowym okresie ciąży. Szczegółowe wytyczne znajdują się na https://www.gyncentrum.pl/echo-serca-plodu-echokardiografia.

Jaka jest dokładność badania?

Niestety, istnieją pewne nieprawidłowości, których nawet szczegółowy echokardiogram płodu nie jest w stanie wykryć w okresie prenatalnym. Należą do nich anomalie żył płucnych lub łagodne nieprawidłowości zastawek.

Ponadto niektóre zmiany sercowe nie są widoczne do czasu narodzin dziecka. Czasami konieczne jest powtórzenie badania.