Komory klimatyczne – czym są i jakie mają zastosowanie?

Komory klimatyczne to określenie dla wyspecjalizowanych urządzeń laboratoryjnych służących do tworzenia i utrzymywania w wyznaczonym czasie pożądanej temperatury oraz wilgotności. Omawiany sprzęt wykorzystywany jest na szeroką skalę przede wszystkim przez firmy z sektora budowlanego, spożywczego, farmaceutycznego, motoryzacyjnego i kosmetycznego. Czym dokładnie są komory klimatyczne i jak działają? Wyjaśniamy to w poniższym poradniku.

Komory klimatyczne – definicja pojęcia

Komory klimatyczne to niezwykle zaawansowane urządzenia laboratoryjne. Korzystając z nich można utrzymywać określone warunki środowiskowe, np. temperaturę czy wilgotność. Dzięki komorom klimatycznym możliwe jest prowadzenie badań, testów i eksperymentów w pożądanych warunkach. Tego typu urządzenia są wykorzystywane na szeroką skalę przez naukowców, ale także w przemyśle, medycynie i w branży spożywczej.

Jak działa komora klimatyczna?

Najważniejsza funkcja komór klimatycznych to możliwość stworzenia pożądanych warunków środowiskowych – mowa tutaj o temperaturze, wilgotności, ciśnieniu, promieniowaniu itd. Korzystając z omawianego urządzenia można w efektywny sposób sprawdzać, w jaki sposób rozmaite materiały czy urządzenia bądź produkty żywnościowe reagują na zmieniające się otoczenie.

Zastosowania komór klimatycznych

Komory klimatyczne są wykorzystywane na szeroką skalę w wielu sektorach. A mianowicie:

  • w branży motoryzacyjnej i lotniczej – dzięki komorom klimatycznym można sprawdzać, w jaki sposób wilgotne powietrze wpływa na poszczególne elementy w samolotach czy samochodach,
  • w branży kosmetycznej – testowanie różnych warunków środowiskowych pozwala producentom na określenie, jakie są optymalne warunki przechowywania poszczególnych kosmetyków oraz jaki powinien być termin ich przydatności,
  • w branży farmaceutycznej – poprzez rozmaite analizy i testy można ocenić, w jakiej temperaturze powinny być przechowywane leki czy suplementy, aby zachowały swoje wszystkie walory,
  • w przemyśle spożywczym – testowanie trwałości i jakości produktów w różnych warunkach środowiskowych stanowi bardzo skuteczny sposób na zweryfikowanie, jaka powinna być ich minimalna przydatność do spożycia oraz w jakiej temperaturze najlepiej jest je przechowywać.