Rozwiązania dla zadłużonych

Wyjście z długów to duże wyzwanie, które wymaga dobrego planowania i dyscypliny. Jednocześnie istnieje wiele pomocnych narzędzi wartych wykorzystania w tym procesie.

Każdy wierzyciel ma prawo domagać się uregulowania zaciągniętego zobowiązania, natomiast dłużnik jest zobowiązany do dokonania terminowej spłaty. Niestety nie każda osoba jest w stanie zwrócić pożyczki. Dług może być spowodowany przez różne czynniki takie jak utrata pracy lub niepowodzenie w biznesie. Przyczyny powstania zadłużenia nie są tak naprawdę istotne – najważniejsze, żeby jak najszybciej uregulować swoje finanse i wyjść na prostą.

Ugoda z wierzycielem

Dopóki opóźnienia w spłacie rat są niewielkie, istnieje szansa na zawarcie ugody z wierzycielem. Po negocjacjach można zmienić warunki spłaty zobowiązania na bardziej korzystne.

Warto pamiętać, że pracownicy firm windykacyjnych są upoważnieni do zawierania ugód z dłużnikami. Oznacza to na przykład szansę na przygotowanie ratalnego planu wyjścia z zadłużenia. Po zawarciu ugody, dłużnik zyskuje pewność, że jego sprawa nie trafi do sądu, dalsze działania windykacyjne zostaną zatrzymane.

Umorzenie części długu

Takie rozwiązanie jest oczywiście bardzo korzystne w punktu widzenia dłużnika. Firma windykacyjna w ramach ugody może również zgodzić się na anulowanie części zobowiązania. Zazwyczaj będą to odsetki naliczone od głównej kwoty zadłużenia. Nie trzeba czekać, aż windykator zaoferuje umorzenie, dłużnik także może wykazać się inicjatywą.

Pomoc finansowa dla zadłużonych

W przypadku przeterminowanych zobowiązań najgorszym możliwym zachowaniem jest bierność. Jeśli dłużnik nie podejmuje żadnych działań, sprawa trafi do sądu, a później do komornika. Przy egzekucji komorniczej pozycja dłużnika znacznie słabnie i ma on dużo mniejsze pole do manewru. Poważnym błędem jest unikanie kontaktu z windykatorem. Firma windykacyjna zainteresowana jest przede wszystkim odzyskaniem długu, również z jej punktu widzenia załatwianie sprawy przez sąd stanowi utrudnienie, którego lepiej uniknąć.

Przy zawieraniu ugody z wierzycielem należy dokładnie przemyśleć swoją sytuację finansową i zdecydować się na harmonogram spłaty, które będzie dopasowany do możliwości finansowych. W takiej sytuacji warto zwrócić szczególną uwagę na swoje finanse, dobrze planować wszystkie wydatki, zachować trochę oszczędności na nieprzewidziane sytuacje. Lepiej na jakiś czas zrezygnować z różnych przyjemności i skupić się na jak najszybszym uregulowaniu zadłużenia.

Dobrze planując nasze finanse możemy uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji i problemów. Przede wszystkim należy unikać zaciągania pożyczek lub kredytów, kiedy tego nie potrzebujemy. Jeśli decydujemy się na pożyczenie pieniędzy, powinniśmy brać jedynie sumę, która jest naprawdę niezbędna. Niezależnie od tego jak korzystna wydaje się oferta kredytu, musimy się ograniczyć jedynie do niezbędnego minimum. Warto pamiętać, że im wyższe jest zobowiązanie, tym więcej będziemy musieli do niego dołożyć w formie odsetek, a windykacja niespłaconej pożyczki również wiąże się z kosztami.