Sporty ekstremalne

Sporty ekstremalne pozwalają przekroczyć swoje granice. Związane są z ryzykiem i nie każdy decyduje się na takie przeżycie. Jednak czasami warto się odważyć, zakosztować adrenaliny i przekonać się, że stać nas na więcej.

Definicja sportów ekstremalnych

Nie istnieje jedna i konkretna definicja, która określa co dokładnie zalicza się do sportów ekstremalnych. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że cały czas powstają nowe dyscypliny, które możemy zaliczyć do ekstremalnych. Do sportu ekstremalnego możemy zaliczyć zarówno skoki tandemowe, jak i wspinaczkę wysokogórską.

Ogólnie uznaje się, że do sportów ekstremalnych zaliczamy wszystkie czynności, które związane są z ryzykiem i ewentualną kontuzją. Dyscypliny uznawane za ekstremalne wykonuje się przeważnie w trudnych warunkach, a ryzyko kontuzji jest duże. Przeważnie to towarzystwa ubezpieczeniowe decydują, który sport jest ekstremalny i jego wykonywanie wpływa na wysokość ubezpieczenia.

Podział sportów ekstremalnych

Sporty ekstremalne można podzielić na powietrzne, lądowe i wodne. Do powietrznych sportów ekstremalnych z całą pewnością można zaliczyć skoki tandemowe, o których ostatnio mówi się coraz częściej. Można powiedzieć, że skoki tandemowe zdobyły nasze zaufanie, ponieważ decydujemy się na nie z dużą przyjemnością. Dla wielu osób taki skok jest spełnieniem marzeń.

Istnieje też podział sportów ekstremalnych na takie, które uprawia się z użyciem sprzętu specjalistycznego lub bez sprzętu specjalistycznego. Wydaje się jednak, że z tego podziału korzysta mniej osób.

Czy każdy może uprawiać sport ekstremalny?

Jeżeli myślimy o jakimś sporcie ekstremalnym, to najpierw powinniśmy być pewni, że nasz organizm jest odpowiednio przygotowany. Nawet wykonując skok tandemowy adrenalina jest tak duża, że może się okazać, że nasz organizm nie da rady.

Przed skokiem tandemowym lub innym sportem ekstremalnym warto wykonać badania, które są zalecane przez organizatorów. Bardzo często są one warunkiem dopuszczenia do skorzystania ze sportu ekstremalnego. Musimy się liczyć z tym, że jak nasze wyniki nie będą odpowiednie, to możemy jedynie pomarzyć o uprawianiu jakiegokolwiek sportu ekstremalnego. Nasze serce może tego nie wytrzymać.