Czy firma powinna mieć pakiet opieki medycznej?

Właściciele przedsiębiorstw wykorzystują różnorodne sposoby, by pozyskać specjalistów, mogących wspomóc rozwój korporacji. Jednym z popularnych rozwiązań jest wsparcie pracownika opieką medyczną. Warto wiedzieć, jakie są zalety takiego benefitu.

Rodzaje pakietów

Na stronie internetowej CMP.med.pl znaleźć można różnorodne abonamenty. Każdy pracodawca ma więc szansę wyboru wariantu dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób zatrudnionych w firmie.

 

Pakiet BASIC obejmuje podstawowe konsultacje lekarskie. W jego ramach osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie zyskują dostęp do kompleksowych usług w ramach medycyny pracy. Abonament pozwala również na przeprowadzenie piętnastu badań laboratoryjnych i siedemnastu analiz diagnostycznych. Obejmuje on również dziewięć zabiegów ambulatoryjnych.

 

Pakiet STANDARD gwarantuje dostęp do kompleksowej medyny pracy. Dzięki niemu osoba zatrudniona w firmie może również uzyskać podstawowe wsparcie lekarzy. Pakiet STANDARD uprawnia do skorzystania z 38 badań laboratoryjnych, 22 analiz diagnostycznych i 18 zabiegów ambulatoryjnych.

 

Abonament OPTIMAL poza medycyną pracy obejmuje konsultacje z lekarzami z 25 specjalizacji. W jego ramach osoba zatrudniona w firmie może ponadto wykonać 198 badań laboratoryjnych, 76 analiz diagnostycznych oraz 22 zabiegi ambulatoryjne.

 

Pakiet PREMIUM poza podstawowymi usługami obejmuje wsparcie lekarzy z 31 specjalizacji medycznych. Jest on również rozszerzony o 231 badań laboratoryjnych, 97 analiz diagnostycznych i 38 zabiegów ambulatoryjnych.

 

Wersja PRESTIGE stanowi rozwiązanie dla firm, pragnących zapewnić swoim pracownikom optymalne wsparcie zdrowotne. Obejmuje on m.in. konsultacje z 36 specjalistami, 274 badania laboratoryjne, 190 analiz diagnostycznych i 47 zabiegów ambulatoryjnych.

Zalety zakupu abonamentów

Opieka medyczna dla firm nie jest obowiązkowa. Stanowi ona jednak rozwiązanie wybierane przez wielu przedsiębiorców. Osoby szukające pracy, zwracają bowiem uwagę nie tylko na kwestie finansowe, ale inne, niematerialne profity. Pakiety medyczne pozwalają więc uzyskać wartościowych specjalistów, wpływających na osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki. Usługi w ramach prywatnych abonamentów realizowane są bardzo szybko. W znaczący sposób wpływa to na czas zwolnienia osoby, zmagającej się z konkretną chorobą. Warto również zaznaczyć, że prywatne placówki oferują nie tylko konsultacje z lekarzami, ale i możliwość przeprowadzenia różnorodnych zabiegów. Jeśli więc schorzenie danego pracownika wymaga interwencji chirurgicznej, to jego nieobecność nie trwa zbyt długo. Operacje realizowane są na profesjonalnym sprzęcie, w związku z czym szanse niepowodzenia zabiegów są niewielkie. Pakiety medyczne stanowią ważny czynnik motywacyjny dla pracowników. Realizują oni bowiem swoje zdania z dużą dokładnością, wiedząc, że ich działania są doceniane przez przełożonego.

 

Prywatna opieka medyczna stanowi doskonałą inwestycję dla przedsiębiorców. Pakiety wpływają bowiem nie tylko na zwiększenie efektywności działań realizowanych przez pracowników, ale i wizerunek firmy. Warto więc zdecydować się na zakup świadczeń dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.