Gender kontra dzieci!

W ostatnim czasie bardzo popularne stały się rozważania nad płcią oraz rolami żeńskimi i męskimi w życiu człowieka. Określany kierunek jako gender rozwija się w zastraszającym tempie i ma już znaczący wpływ na ludzi dorosłych i dzieci na całym świecie. Jaki wpływ gender ma na proces wychowawczy dziecka oraz jak może ukształtować osobowość? Na te inne pytania, postaramy odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Gender – co to jest?

Gender jest to rodzaj lub inaczej jest określany jako płeć społeczno – kulturowa. Termin ten, który nazywa płeć kulturową lub płeć społeczną, także odróżnia ją od płci biologicznej. WHO również definiuje gender jako „stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet”. Gender kiedyś był tylko w fikcyjnych powieściach takich jak ta z 1978 roku napisana przez amerykańską nowelistykę Lois Gould, która stworzyła owe opowiadanie pod tytułem X: A Fabulous Chid’s Story. W tym tekście przedstawiła życie adoptowanego przez małżeństwo Jonesów dziecka, które nie znając swojej płci, świetnie przystosowało się do funkcjonowania w społeczeństwie, co zaskoczyło nauczycieli i eksperymentatorów. Nikt by nie pomyślał, że dziecko o imieniu X w przyszłości nie będzie już tylko bohaterem opowiadania, ale człowiekiem narodzonym w naszym, rzeczywistym świecie.

Kanadyjskie małżeństwo ukrywa płeć swojego dziecka, a w Szwecji powstają „naturalne płciowo przedszkola”

Wyżej wspomniane opowiadanie przeistoczyło się w żywą prawdę. W Kanadzie mieszka małżeństwo, które ukrywa płeć swojego dziecka, by ono samo mogło w przyszłości zdecydować z jaką płcią się identyfikuje. Jest to swego typu wynaturzenie, a dziecko w przyszłości może czuć się jak odmieniec, który nie ma swojej tożsamości i poprawnie wykształconej osobowości na tle innych ludzi ze społeczeństwa.

W Szwecji natomiast prowadzi się kontrowersyjny eksperyment wychowawczy, który szwedzkie przedszkole komunalne Egalia Förskal (działające w Södermalm, jednej z dzielnic Sztokholmu) dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat wprowadziło eksperyment gender w życie. Mimo, że Szwecja jest europejskim liderem w kreowaniu i promowaniu praw kobiet oraz pionierem legalizowania związków homoseksualnym i dawania im możliwości adopcji dzieci to nawet w tak liberalnym kraju szerzenie profilu przedszkola promującego zrównanie płci niemal od urodzenia zbiera wiele krytycznych głosów. Dlaczego tak jest? W przedszkolu nie używa się słów dziewczynka/kobieta czy chłopiec/mężczyzna, ponieważ wszyscy są dla siebie albo kolegami albo osobami.

Gender w świecie mody zyskuje uznanie. Przykładem może być wzięty model Andrej Pejic, który całą swoją karierę oparł na braku silnej identyfikacji z którąś z płci. Reklamuje on na przykład damską bieliznę. Model wypowiadając się do mediów powiedział: W życiu zawodowym pozostawiam moją płeć do interpretacji artysty. Ludzie oczekują, żebym był facetem i bronił swojej męskości. A dla mnie to nie ma znaczenia”.

Skutki gender

Gender może doprowadzić do poważnych problemów dziecka w życiu dorosłym. Bez tożsamości płciowej oraz tradycyjnych ról rodzicielskich w efekcie będzie to skutkować tzw. „kosztami społecznymi”, kiedy przedstawiciele obu płci będą chcieli podjąć funkcje rodzine, będzie trudno im się komunikować.