Jak wygląda zaadoptowanie systemu ERP w firmie?

BPSC - 2 systemy erp dla firm 3 .jpg

Wdrażanie systemów ERP często wymaga zmian organizacyjnych i dużego zaangażowania ze strony managerów firm. Udział decydentów i kadry kierowniczej od fazy przejęcia do końca jest niezbędny dla sukcesu zaadaptowania systemu. Czynniki, które menedżerowie powinni wziąć pod uwagę przedstawiamy w poniższym tekście. Podpowiadamy jak to dobrze zrobić.

Krok pierwszy – rozpoznanie kosztów

Wdrożenie systemów ERP musi koniecznie uwzględnić koszty. Menedżerowie muszą starannie rozważyć stronę finansową takiego rozwiązania i korzyści z niego płynące, aby upewnić się, czy warto go wdrożyć. Oblicza się, że sam koszt oprogramowania ERP jest stosunkowo niewielki i wynosi od 10 do 20 procent całkowitych kosztów wdrożenia.

Istnieją jednak przy tym koszty dodatkowe. Wdrażając systemy ERP dla firm należy się liczyć z kosztami wsparcia systemowego, kosztami szkoleń, wydatkami związanymi z konwersją danych oraz zmianą architektury technologii informacyjnej. Generalnie, koszty te różnią się w zależności od dostawcy i od wielkości korporacji, rodzaju pakietu oraz stopnia dostosowania i integracji.

Drugi krok – wybór dostawcy usług

Oczywiście tak poważną sprawą powinny się zająć profesjonalne podmioty z dużym doświadczeniem. W celu lepszego określenia ilości zmian, jakich wymaga system ERP i zapewnienia jego sukcesu, często firmy zatrudniają zewnętrznych konsultantów. Chociaż nie ma gwarancji, że doradztwo takie będzie skuteczne, konsultanci ci mają spore doświadczenie w konkretnej branży oraz wszechstronną wiedzę na temat określonego oprogramowania.

Dzisiejszy system ERP to zazwyczaj nie jedna, ale szeroki zestaw modułów i aplikacji, które w zamyśle mają stanowić spójną całość. Trzeba zatem podejść do sprawy z należytym pietyzmem i zwracaniem uwagi na najmniejsze szczegóły. Na szczęście w dzisiejszych czasach jest już kilkakrotnie więcej dostawców usług towarzyszących niż producentów systemów informatycznych…

Trzeci krok – wprowadzenie systemu ERP do firmy

Systemy ERP dla firm wymagają fundamentalnych zmian w sposobie pracy pracowników i obszarów funkcjonalnych. Księgowość, stany magazynowe, zabezpieczanie łańcucha dostaw, zarządzanie personelem – wszystkie te rejony znajdują odzwierciedlenie w nowoczesnych systemach ERP.

Nowy sposób prowadzenia działalności będzie wymagał od wszystkich współpracy, ponieważ informacje jednej jednostki biznesowej będą zależeć od dokładnych wpisów dokonywanych przez pracowników innego działu. Szkolenia są procesem ciągłym i muszą być przeprowadzane podczas całego procesu wdrażania systemu, jak również podczas zmian lub aktualizacji aplikacji ERP.