Jakie faktury może wystawić przedsiębiorca?

Jakie faktury może wystawić przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do rozliczania swojej działalności gospodarczej. Najważniejszym dokumentem wystawianym przez sprzedawców towarów i usług jest faktura. Czym właściwie jest ten dokument? Jakie są najważniejsze rodzaje faktur? W tym artykule przedstawiamy krótki przewodnik po fakturowaniu.

Czym jest faktura VAT?

O podatku VAT słyszeli chyba wszyscy. Jest to nieodłączna część składowa cen większości produktów, które kupujemy w sklepach. Skrót VAT to inaczej podatek od towarów i usług. Większość transakcji objętych tym podatkiem musi być dokumentowana za pomocą faktury VAT.

Faktura VAT to dokument zawierający szczegóły wykonywanej transakcji. Na fakturze musi znaleźć się data wystawienia dokumentu oraz data wykonania transakcji. Każdy dokument powinien posiadać swój numer. W wystawianiu faktur pomoże darmowy program do faktur online.

Co to jest faktura proforma?

Przepisy prawa dopuszczają możliwość wystawienia faktury proforma. Jaka jest różnica pomiędzy fakturą VAT a fakturą proforma? Faktura VAT dotyczy transakcji, która już miała miejsce. Faktura proforma używana do informowania o szczegółach przyszłych transakcji.

Użycie faktury proforma jest dopuszczalne w przypadku, kiedy przedsiębiorca chce przedstawić swojemu kontrahentowi ofertę handlową. Faktura proforma zawiera uporządkowane dane transakcji związanej z przyszłą ofertą. Wystawianie faktur proforma możliwe jest za pomocą portalu https://afaktury.pl/darmowy-program-do-faktur-online,0,2,-1,170/. Kontrahent nie ma obowiązku opłacić takiej faktury.

Czym jest faktura korygująca?

Rozliczenia podatkowe powinny być prowadzone dokładnie i skrupulatnie. Czasami trzeba jednak poprawić wystawione wcześniej dokumenty. Taki problem może powstać w sytuacji, kiedy kontrahent zwraca wystawcy część towarów udokumentowaną wcześniejszą fakturą.

Faktura korygująca umożliwia poprawienie wielu danych bez konieczności ingerowania w źródłowy dokument. Za pomocą faktury można poprawić między innymi dane kontrahenta, stawkę podatku VAT oraz całkowitą kwotę sprzedanych towarów lub usług.