PKS Starogard Gdański

sindbad - sindbad (25) .jpg

Przez wiele lat Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, czyli w skrócie PKS działało z powodzeniem praktycznie w każdym polskim mieście. Z biegiem lat większość z oddziałów PKS została przejęta przez prywatne firmy przewozowe. Jednak w niektórych miejscach, jak na przykład w Starogardzie Gdańskim PKS działa do dnia dzisiejszego.

Czym jest przedsiębiorstwo PKS?

Przedsiębiorstwo PKS powstało już pod koniec II wojny światowej, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Polski. Ze względu na to, że komunikacja pomiędzy poszczególnymi regionami kraju była znacznie utrudniona, stworzono PKS, który miał zajmować się jedynie usługami przewozowymi.

Przedsiębiorstwo PKS, jako firma ogólnokrajowa działało aż do 1990 roku. W 1990 roku zostało podzielone na mniejsze przedsiębiorstwa. Wiele z nich z biegiem czasu została zlikwidowana lub uległa prywatyzacji.

Dlaczego niewiele regionalnych PKS przetrwało do dziś?

Na początku lat 90., przed regionalnymi przedsiębiorstwami PKS pojawiły się nowe wyzwania. Po kilkudziesięciu latach bardzo dużej popularności nastąpił spadek zainteresowania przewozami przedsiębiorstw. Powodem była oczywiście coraz większa ilość samochodów prywatnych oraz konkurencja ze strony prywatnych firm przewozowych.

Regionalne przedsiębiorstwa radziły sobie z zaistniałą sytuacją na różne sposoby. Część z nich uległa prywatyzacji, a część, jak na przykład PKS Starogard Gdański poszerzyła swoją działalność zyskując nowe źródła dochodów.

Jak obecnie działają regionalne przedsiębiorstwa PKS?

Każda firma chcąc zachować swoją pozycję na rynku musi być nie tylko dobrze zarządzana, ale również musi odpowiadać na zmieniające się potrzeby swoich klientów. Istniejące obecnie PKS oferuje w dalszym ciągu regularne przewozy, natomiast wiele z nich znacznie poszerzyło zakres swojej działalności.

PKS Starogard Gdański poza regularnym przewozem osób proponuje również między innymi usługi wulkanizacyjne, przeglądy pojazdów mechanicznych oraz ich naprawę, a także wynajem swoich autokarów.