Jakie lampy awaryjne kupić?

Lampy awaryjne to często priorytetowa rzecz w przypadku budynków publicznych. Należy pamiętać, że oświetlenie awaryjne będzie służyć przede wszystkim do podtrzymywania oświetlenia w budynku, w których brak zasilania może przyczynić się do uszczerbku na zdrowiu bądź nawet i śmierci. Lampy awaryjne są niezbędne w przypadku wyjść awaryjnych.

Czym jest oświetlenie awaryjne?

Warto podkreślić, że oświetlenie awaryjne jest ogólną nazwą kilku różnych odmian światła, w skład których można wliczyć oświetlenie ewakuacyjne, a także zapasowe, czyli rezerwowe. Z założenia ma ono działać wtedy, gdy zanikną wszystkie inne lampy. W takim przypadku Lampy awaryjne dalej będą świecić.

Trzeba też wspomnieć o tym, że oświetlenie zapasowe ma na celu kontynuację prac, które z wielorakich przyczyn nie mogą być natychmiast przerwane. W takim przypadku oświetlenie awaryjne da kilka godzin na sprawne zamknięcie procesu, który związany jest na przykład z produkcją. Trochę inne zadanie będzie miało oświetlenie ewakuacyjne, które musi pozwolić na opuszczenie budynku, w którym miała miejsce awaria.

Jakie są obowiązujące przepisy prawa ?

Warto podkreślić, że od strony formalnej, zabezpieczenie ludzi oraz zapewnienie im bezpiecznej drogi ewakuacji będzie bardzo istotną sprawą, z tego powodu zostało uwzględnione to w aktach normatywnych.

W budynkach użytkowności publicznej należy zapewnić odpowiednie warunki techniczne. Z tego powodu warto zapoznać się z prawem budowlanym. Wszelkie wymogi, które dotyczą oświetlenia awaryjnego doprecyzowane są w aktach prawnych. Bezpieczeństwo ludzi jest na pierwszym miejscu.

Kiedy będzie wymagane oświetlenie awaryjne?

Tego typu oświetlenie będzie wymagane w pomieszczeniach, w których przerwanie przeprowadzanych czynności może skutkować zagrożeniem zdrowia bądź życia ludzi. Oświetlenie awaryjne jest również wymagane w przypadku zagrożenia środowiska naturalnego. Oprócz tego ważnym parametrem, który warto uwzględnić, będzie fakt spowodowania większych strat materialnych.