Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza to przystępny sposób prowadzenia firmy. Choć na pierwszy rzut oka przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej może wydawać się trudne, ma kilka istotnych zalet, które mogą przekonać przedsiębiorcę do zmiany formy prowadzenia działalności.

Kto może przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą?

Zgodnie z prawem spółek handlowych, każda jednoosobowa działalność gospodarcza może być przekształcona w spółkę kapitałową. Nie wprowadzono w tej kwestii żadnego ograniczenia czasowego. Najpopularniejszą spółką kapitałową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Kodeks Spółek Handlowych wyróżnia również spółki akcyjne i proste spółki akcyjne.

Zgodnie z zasadą kontynuacji, Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z tzw. sukcesją. Nowopowstała spółka wstępuje na miejsce dotychczasowego podmiotu, przejmując ogół jego praw i obowiązków. Obejmuje to np. umowy najmu lokali czy umowy z pracownikami.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, czyli jest odrębnym podmiotem prawa cywilnego. Oznacza to, że spółka posiada swój własny majątek, odrębny od majątku wspólników. Daje to większe bezpieczeństwo finansowe, ponieważ przedsiębiorca nie odpowiada za zobowiązania swoim majątkiem osobistym.

Odpowiedzialność majątkowa wspólników ogranicza się do wniesionego przez nich kapitału. Wszelkie długi spłacane są z majątku spółki. Ponadto, wspólnicy i członkowie zarządu spółki nie mają obowiązku odprowadzania składek ZUS. Nie dotyczy to jednak spółek jednoosobowych.

Czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą?

Ograniczenie odpowiedzialności majątkowej przedsiębiorcy to niewątpliwa zaleta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przed podjęciem decyzji warto jednak dokładnie ją przemyśleć i zapoznać się dokładnie z zasadami prowadzenia spółek kapitałowych. Spółki prawa handlowego wymagają dopełnienia większej ilości formalności niż jednoosobowa działalność gospodarcza.