Jakie dokumenty sporządza notariusz?

Notariusz najczęściej jest nam potrzebny, gdy chcemy sporządzić umowy dotyczące naszych dóbr materialnych. Kiedy konieczna jest forma aktu notarialnego?

Intercyza

Notariusz jest niezbędny zawsze wtedy, gdy małżonkowie chcą zawrzeć intercyzę. Jest to umowa, która określa zasady podziału majątku. Warto pamiętać, że może ona być zawarta jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w czasie jego trwania.

Warto pamiętać, że intercyza nie tylko jest dokumentem, który ogranicza dostęp do majątku współmałżonka. Może być również dokumentem, który rozszerza wspólność majątkową. Co to znaczy?

Notariusz może sporządzić intercyzę, która określa, że również dobra nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego wchodzi do wspólnego majątku.

Testament

Kolejnym dokumentem, który może powstać u notariusza jest testament. Jest to dokument, którym spadkodawca rozporządza co stanie się z jego majątkiem po jego śmierci.

Testament często jest dokumentem niezbędnym. Nie wszystkie rodziny są zgodne. Testament z góry zakłada jaka część majątku przypadnie każdemu ze spadkobierców. Dzięki temu można ograniczyć waśnie w rodzinie.

Zakup i sprzedaż nieruchomości

Notariusz jest niezbędny przy transakcjach, które dotyczą sprzedaży nieruchomości. Akt notarialny jest nie tylko dokumentem, który w banku stanowi podstawę do uruchomienia kredytu hipotecznego. Jest to przede wszystkim dokument, który stanowi podstawę do wpisu do księgi wieczystej, który mów, kto jest właścicielem nieruchomości i jaki jest jej stan prawny.

Akt notarialny zawiera wszystkie dane dotyczące zakupu nieruchomości. Opisuje stan prawny oraz faktyczny nieruchomości. Określa cenę, sposób płatności oraz termin wydania nieruchomości.

Akt notarialny jest podstawą do wszczęcia postępowania w przypadku nie wywiązania się jednej ze stron z postanowień umowy.

Poświadczenia dokumentów

Do codziennych zadań notariusza należy również poświadczanie autentyczności dokumentów. Wypisy, odpisy oraz wyciągi dokumentów sporządza właśnie notariusz.

Zadania notariusza są bardzo zróżnicowane. Wiele z nich jest trudnych i pracochłonnych. Należy jednak pamiętać, że wybór notariusza godnego zaufania jest bardzo ważny. Tylko doświadczony notariusz sporządzi dokumenty, które będą prawidłowe i nie będą zawierały błędów merytorycznych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy notariusz-bydgoszcz.com.pl.