Środki czystości dla gastronomii

Prowadzenie lokalu gastronomicznego wymaga znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Czystość w lokalu musi być najważniejsza. Dlatego trzeba zapewnić personelowi jak najlepsze środki do sprzątania stołówek.

Co jest priorytetem dla gości?

Kiedy gość przekracza próg restauracji lub stołówki, ma nadzieję na smaczne jedzenie. Jednak wielu gości podświadomie obawia się tego, w jakich warunkach przygotowywane jest jedzenie. W ostatnich latach w polskiej telewizji wyemitowano wiele programów kulinarnych, które odsłoniły kulisy pracy w kuchni.

Goście mają więc uzasadnione obawy, że podane jedzenie może być nieświeże albo przygotowywane w złych warunkach, bez zachowania zasad higieny.

Higiena rąk u pracowników lokalu gastronomicznego

Czystość na sali i na zapleczu to kwestia priorytetowa, ale równie ważne jest to, aby personel dbał o częste mycie rąk. Ważne, aby właściciel i inne osoby zarządzające lokalem dbały, by uchronić gości przed zatruciem pokarmowym.

Edukacja personelu i stawianie wymagań to podstawa. Osoby zatrudnione w lokalu muszą wiedzieć, jakie są wobec nich oczekiwania. Zakupione Środki do sprzątania stołówek muszą być użytkowane zgodnie z instrukcją producenta.

Mycie naczyń

Mycie naczyń w stołówce zazwyczaj odbywa się w zmywarce. Bardzo ważne jest, aby zdezynfekować wszystkie naczynia. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii są bardzo restrykcyjne i sztywne. Nie ma miejsca na błąd.

Prowadzenie lokalu gastronomicznego, stołówki, restauracji, to bardzo duże wyzwanie. Wielu przedsiębiorców poniosło porażki na tym polu. Nie warto podcinać sobie skrzydeł i rezygnować już na samym początku. Trzeba jednak dokładnie przemyśleć swoje zasoby i realnie ocenić szanse powodzenia takiego biznesu.

Bardzo ważne jest pozyskanie odbiorów i podpisanie korzystnych umów z firmami, które będą dostarczać na przykład środki czystości. Takie układy bardzo ułatwią prowadzenie firmy. Biznes musi przecież zarabiać pieniądze, koszty muszą być jak najniższe, a zyski wysokie.