Testy psychologiczne – rekrutacja w profesjonalnej odsłonie?

Nowoczesne techniki rekrutacyjne wymagają odpowiednich, profesjonalnych narzędzi analitycznych. Czasy zwykłej rozmowy kwalifikacyjnej odeszły w zapomnienie – dzisiaj, szczególnie na stanowiska średniego i wysokiego szczebla, potrzeba bogatej bazy danych i rzetelnie zbudowanego profilu kandydata. Przydatne w tym celu są testy psychologiczne w rekrutacji.

Testy psychologiczne są już coraz śmielej wykorzystywane w rekrutacji, nie tylko na takie stanowiska, jak np. praca w policji, ale także testy dla managerów, kierowników, pracowników administracyjnych itp. Jakie testy psychologiczne najczęściej wykorzystywane są przez specjalistów od HR w Polsce? Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy na HR24.com.pl.

Testy psychologiczne a rekrutacja w oparciu o kompetencje kandydata

Każdy pracodawca chce, by jego pracownik był kompetentny. Ale co to dokładnie oznacza? Kompetencje to tzw. umiejętności miękkie, czyli cechy, które ciężko nabyć lub wyuczyć, ale które są niezbędne do tego, by wykonywać pracę i się rozwijać. Testy psychologiczne w rekrutacji od HR24.com.pl pozwalają dość precyzyjnie określić, czy kandydat do pracy to np. osoba komunikatywna, zdolna do pracy w grupie lub też wykazująca cechy przywódcze. A zatem testy psychologiczne na kompetencje doskonale uzupełniają CV, które jest bazą o doświadczeniu i wykształceniu kandydata. W HR24.com.pl można nabyć zarówno testy psychologiczne online na kompetencje kluczowe i wspólne, jak i te na kompetencje specjalistyczne, np. kierownicze.

Testy psychologiczne a rekrutacja w oparciu o cechy osobowości

Osobowość kandydata do pracy także jest w sferze zainteresowań specjalistów od HR. Profesjonalne procesy rekrutacyjne na stanowiska średniego i wysokiego szczebla opierają się bowiem nie tylko o te typowo praktyczne atuty kandydata, jak wykształcenie, uprawnienia czy umiejętności, ale także o to, jakim typem człowieka jest. Testy psychologiczne na osobowość stosowane są coraz odważniej, a w opinii wielu ekspertów i psychologów są doskonałym uzupełnieniem wiedzy o kandydacie i pomagają dokonać trudnych wyborów, np. pomiędzy kilkoma kandydatami o bardzo zbliżonych profilach i CV.

Testy psychologiczne (rekrutacja online) tego typu są dość specyficzne. Każde pytanie ma nielimitowany czas na odpowiedź. Ponadto każda odpowiedź jest poprawna. Doświadczony psycholog na podstawie tych odpowiedzi sporządza profil osobowości, na podstawie którego można ocenić to, czy kandydat nadaje się do zespołu lepiej lub gorzej. Na HR24.com.pl taki test psychologiczny nosi nazwę SOFTSkill i należy do jednych z najlepiej sprzedających się narzędzi analitycznych dla branży HR.

Testy psychologiczne a rekrutacja w oparciu o umiejętności i zdolności

Jeśli wymaga tego proces rekrutacji, możemy również przetestować kandydata pod kątem jego umiejętności z zakresu np. werbalnego, matematyki, logicznego myślenia, wizji przestrzennej czy też posługiwania się językiem. To bardzo praktyczne testy psychologiczne w rekrutacji, są doskonałe do preselekcji kandydatów. W odróżnieniu od testów osobowości, te testy rekrutacyjne bazują na zadaniach. Pozwalają określić takie cechy jak np. umiejętność szybkiego myślenia, zdolność do myślenia abstrakcyjnego, szybkie liczenie, rozumienie tekstu itp.