Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 10* – co warto wiedzieć?

W sektorze przemysłowym istotną rolę odgrywa dzisiaj odpowiednie gospodarowanie odpadami. Sporą grupę odpadów problematycznych stanowią opakowania z tworzyw sztucznych, wśród nich także te, które obejmuje recykling odpadów niebezpiecznych. Według obowiązującej ustawy odpady te klasyfikuje kod 15 01 10* – co warto wiedzieć o ich utylizacji i odbiorze? Odpowiada serwis OdbieramyOdpady.com.

Utylizacja i odbiór odpadów 10 01 10* – jak rozumieć ten kod?

Obowiązujące w naszym kraju prawo w zakresie gospodarki odpadami narzuca klasyfikację poszczególnych grup odpadów za pomocą kodów, to tzw. katalog odpadów. Odpady zaliczane jako opakowania z tworzyw sztucznych w zakładach przemysłowych także zostały tam sklasyfikowane, a sam kod pomaga w prawidłowym zarządzaniu odpadami, jak np. utylizacja odpadów niebezpiecznych. Odpady 10 01 10* opisane zostały jako opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych.

W Polsce utylizacja i odbiór odpadów 15 01 10* to cena sięgająca nawet 10 tysięcy złotych brutto za tonę. Oczywiście ceny w zależności od części kraju oraz indywidualnych warunków współpracy mogą znacznie się różnić, dlatego warto pytać o ofertę bezpośrednio u firm, które oferują recykling odpadów niebezpiecznych i opakowań z tworzyw sztucznych. W skali całego kraju działa firma EKOSERWIS (więcej na OdbieramyOdpady.com).

Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 10* – jakie odpady kryją się w tym kodzie?

Mowa o opakowaniach z tworzyw sztucznych, stanowiących olbrzymią grupę odpadów w przemyśle. To między innymi pojemniki, cysterny, zbiorniki i kanistry, nierzadko o pojemności setek litrów – w żadnym razie tego typu opakowania nie mogą znaleźć się w strumieniu odpadów komunalnych. Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 10* przeznaczone są bowiem do odzysku i ponownego skierowania do cyklu produkcyjnego. Chodzi o to, by w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oczyszczać surowiec i wykorzystywać go ponownie – w ten sposób zamykany jest obieg tworzyw sztucznych, zmniejsza się negatywne oddziaływanie plastiku na ekosystem.

Dlaczego utylizacja i odbiór odpadów 15 01 10* jest tak istotne i dlaczego opakowania z tworzyw sztucznych uznajemy za groźne? Otóż znacząca część z tych odpadów podlega pod recykling odpadów niebezpiecznych, gdyż to opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi lub opakowania posiadające ich resztki. W takiej sytuacji należy przewidzieć specjalne traktowanie – odpady są wpierw oczyszczane i dopiero później podlegają procesom odzysku.

Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 10* – jak wygląda proces?

Dzięki dobrze zoptymalizowanemu systemowi logistycznemu o ogólnopolskim zasięgu, takie firmy jak EKOSERWIS pozwalają na swobodne zarządzanie odpadami przemysłowymi. Proces jest intuicyjny: pierwszym etapem jest odbiór odpadów 15 01 10*. Następnie kierowane są one do jednostki, gdzie podlegają segregacji, oczyszczaniu i recyklingowi, aktualnie stosuje się przetwarzanie odpadów metodą R5.