Najczęściej używane czasy w języku angielskim

Osoby uczące się języka angielskiego stają przed koniecznością nauki licznych czasów, czyli kategorii językowych, które charakteryzują dane komunikaty w określonym czasie. Niektóre z nich mogą wydawać się skomplikowane w prowadzeniu codziennych rozmów. Z tego powodu warto mieć na uwadze, że w praktyce native speakerzy korzystają zaledwie z kilku czasów, które umożliwiają im szybką i sprawną komunikację.

Wszystkie czasy w języku angielskim

Czy wiesz, że formalnie w języku angielskim występują jedynie 2 czasy? Reszta nauczanych w szkołach językowych to tak naprawdę ich wariancje gramatyczne. Łącznie można jednak przyjąć, że Brytyjczycy używają 12 czasów: 4 teraźniejszych (present), 4 przeszłych (past) oraz 4 przyszłych (future). To:

 • Present Simple,
 • Present Continuous,
 • Present Perfect,
 • Present Perfect Continuous,
 • Past Simple,
 • Past Continuous,
 • Past Perfect,
 • Past Perfect Continuous,
 • Future Simple,
 • Future Continuous,
 • Future Perfect,
 • Future Perfect Continuous.

Wymienione wyżej czasy w języku angielskim różnią się budową zdań oraz oczywiście kontekstem wypowiedzi. W przypadku osób dopiero uczących się mówić po angielsku często występują błędy w mowie i piśmie, które polegają na myleniu ze sobą poszczególnych czasów, na przykład Past Simple z Present Perfect lub Future Simple z Future Continuous.

Więcej o czasach w języku angielskim przeczytasz tutaj.

4 najpopularniejsze czasy w języku angielskim

Znajomość każdego z czasów w języku angielskim umożliwia sprawną komunikację ustną oraz pisemną. Warto mieć jednak na uwadze, że na co dzień nikt nie chce nadmiernie komplikować swoich wypowiedzi, posługując się prostym językiem. Nie inaczej jest w przypadku osób anglojęzycznych, którym zależy na łatwej komunikacji z otoczeniem. Z tego względu używane są przede wszystkim 4 czasy w języku angielskim. To:

 • Present simple – podstawowy czas w języku angielskim jest wykorzystywany do wypowiedzi na temat teraźniejszości. Szczególnie dotyczy on czynności i zjawisk, które odbywają się regularnie, jak choćby: „I always eat dinner at 4:00 PM”, „The bus leaves at 10:00 AM”.
 • Past simple – dotyczy czynności, które odbyły się w przeszłości, zostały ukończone i nie mają bezpośredniego wpływu na teraźniejszość. Charakterystyczna dla past simple jest zatem forma dokonana. Można użyć go między innymi do takich wypowiedzi: „Last year I spent New Year’s Eve at home”, „She ate her breakfast at 9 this morning”.
 • Present perfect – ten czas często określa się mianem pomostu pomiędzy teraźniejszością a przeszłością w języku angielskim. Dotyczy czynności, które miały miejsce w przeszłości, ale jednocześnie posiadających silne konotacje ze stanem obecnym. Można zatem wywnioskować, że osoba, która mówi „I have broken my leg” nadal chodzi w gipsie lub jeszcze nie odbyła wizyty na pogotowiu i trzeba udzielić jej pomocy. Z kolei osoba mówiąca „I have lived in Warsaw since 2010” nadal tam mieszka.
 • Future Simple – podstawowy czas przyszły jest używany przez Brytyjczyków do wyrażania swoich zamiarów, postanowień, a także obietnic. Przykładem wypowiedzi w czasie Future simple może być „I promise I will take care of you” lub pytanie „Will you help me with my homework tomorrow?”.