Pożyczka bez zaświadczeń o zarobkach – czy to możliwe?

Pożyczka bez zaświadczeń jest w ofercie firm, działających poza sektorem bankowości. To specyficzny rodzaj tzw. mikrokredytu udzielanego przy minimalnych formalnościach. Kwota uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej oraz historii pożyczkobiorcy, posiadającego konto na wybranej platformie.

Pożyczka bez zaświadczeń o zarobkach jest alternatywą dla osób, które pracują bez stałego zatrudnienia m.in. studentów, którym pracodawcy często wypłacają wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Firmy udzielające chwilówek biorą pod uwagę, że część osób może utrzymywać się z innych źródeł.

Pożyczka bez zaświadczeń o zatrudnieniu

Moneyman.pl posiada w ofercie kilka produktów, z których żaden nie ma wymogu przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Idea działanie firmy opiera się na tym, że obecnie wiele osób posiada różne źródła utrzymania. Młodzi ludzie mogą finansować swoje potrzeby z alimentów czy stypendiów, a starsi z emerytury, renty czy tzw. “umów śmieciowych”. Jest to zasadnicza różnica między ofertą chwilówek, a produktami tradycyjnych instytucji bankowych. Nie można też zaprzeczać, że na rynku pracy jest liczna strefa tych pracodawców, którzy płacą pracownikom “do ręki” – bez jakiejkolwiek umowy. Nie jest to oczywiście zgodne z prawem pracy, ale nie można pominąć wpływu szarej strefy na obecny kształt rynku pracy.

Dlaczego banki wymagają zaświadczenia o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach czy o zatrudnieniu jest dla banku gwarancją wypłacalności, która stanowi o zdolności kredytowej. Proces udzielenia kredytu polega na finansowej ocenie strony ubiegającej się o wsparcie. Ponieważ instytucje muszą podporządkować się prawu bankowemu ich oferta nie zawsze jest równie elastyczna, jak w przypadku chwilówek dostępnych przez Internet. Dla banku najważniejszym zaświadczeniem przy podjęciu decyzji pożyczkowej jest to o zarobkach. Dokument musi być sporządzony przez pracodawcę i zawiera informację na temat rodzaju umowy i okresie jej obowiązywania. Z punktu widzenia osoby akceptującej wniosek o kredyt gotówkowy, najlepiej widziana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, gdyż daje większe gwarancje, że przez kolejne lata pożyczkobiorca będzie w stanie regularnie spłacać wyznaczone raty. Niestety jest bardzo mało prawdopodobne, aby osoba nie posiadająca wymaganych dokumentów, otrzymała akceptację decyzji pożyczkowej. Dlatego właśnie powstała oferta chwilówek bez zaświadczeń.