Sprzedaż przedsiębiorstwa – wycena i transakcja

Sprzedaż firmy jest transakcją, której skutkiem jest przeniesienie jej własności na nowego właściciela. W jaki sposób wycenić firmę przeznaczoną na sprzedaż? Jak odbywa się transakcja?

Na czym polega sprzedaż firmy?

Przedsiębiorstwem nazywa się zorganizowany zespół elementów o charakterze materialnym i niematerialnym, którego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Sprzedażą przedsiębiorstwa określa się transakcję, która umożliwia zakupienie całej firmy albo też jej zorganizowanych, wyodrębnionych części.

Transakcja ta może odnosić się zarówno do działalności gospodarczych jednoosobowych, jak i spółek akcyjnych, osobowych, z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak wycenić przedsiębiorstwo na sprzedaż?

Aby nastąpiła Sprzedaż przedsiębiorstwa, konieczne jest jego wycenienie, by określić cenę, po której może być dokonana transakcja.

Do wyceny firmy na sprzedaż można zastosować różne techniki, na przykład mogą być to wycena bilansowa, dochodowa albo porównawcza. Jako że mogą one dawać różne wyniki, najczęściej zaleca się przeprowadzenie wyceny kilkoma technikami i ich porównanie.

Należy pamiętać o tym, że przepisy nakazują, by transakcja została przeprowadzona według wartości rynkowej, dlatego też zaniżanie wartości firmy, aby sprzedać ją taniej, jest niezgodne z prawem.

Transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa

Aby przeprowadzić transakcję sprzedaży przedsiębiorstwa, konieczne jest podpisanie umowy. Jej rodzaj zależny jest od przedmiotu transakcji.

W przypadku sprzedaży części firmy najczęściej sygnuje się zwykłą umowę sprzedaży. Gdy natomiast sprzedaje się całą firmę, wtedy wymagane jest sygnowanie umowy notarialnie poświadczonymi podpisami. Jeśli z kolei w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, umowa musi być notarialna.

Jaki podatek płaci się od sprzedaży firmy?

Sprzedaż przedsiębiorstwa związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego.

Kupujący firmę lub jej część musi zapłacić podatek PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% lub 1% wartości rynkowej firmy zależnie od aktywów, jakie wchodzą w jej skład. Sprzedający firmę musi natomiast opłacić podatek dochodowy. Sprzedaż firmy nie powoduje konieczności zapłaty podatku VAT.