Jak wybrać soczewki kontaktowe?

Na rynku znajdziemy szerokie spectrum różnych soczewek kontaktowych – wśród nich są między innymi: soczewki jednodniowe, wielokrotnego użytku, korekcyjne i kosmetyczne. Warto zapoznać się z poszczególnymi kategoriami, aby dokonać świadomego zakupu i cieszyć się bezproblemowych użytkowaniem szkieł przez długi czas.

Wybór soczewek kontaktowych

Wybór soczewek kontaktowych powinien zostać poprzedzony wcześniejszą analizą typów produktów, jakie obecne są na rynku, w tym w sieci sklepów Optiland.  Każda osoba posiada zbiór indywidualnych potrzeb oraz preferencji – dopiero spełniając je wszystkie, będziemy mogli cieszyć się bezproblemowym użytkowaniem soczewek. Szkła kontaktowe dzielimy na szereg różnych kategorii, odzwierciedlających między innymi: tworzywo, z jakiego zostały one wyprodukowane, czas oraz tryb ich noszenia, a także ich przeznaczenie.

Podział soczewek ze względu na tworzywo

Dzieląc szła kontaktowe ze względu na materiał, z jakiego zostały wykonane, możemy wyróżnić soczewki twarde oraz miękkie. Soczewki twarde powstają z organicznego szkła Polimetakrylanu metylu. Charakteryzuje je dobra przepuszczalność tlenu przy jednoczesnej wysokiej sztywności. Szkła te wybierane są coraz rzadziej z powodu mniejszego komfortu noszenia, niż ma to miejsce w przypadku soczewek miękkich. Korzysta się z nich przede wszystkich wtedy, gdy nie posiadamy możliwość skorygowania wzroku miękkimi szkłami kontaktowymi. Z drugiej strony, soczewki miękkie możemy podzielić na dwie kategorie: soczewki hydrożelowe (zapewniające szczególnie wysoki komfort użytkowania, jednakże przy mniejszej przepuszczalności tlenu) oraz soczewki silikonowo-hydrożelowe (świetnie przepuszczające tlen, ale o większej sztywności materiału w porównaniu z soczewkami nie zawierającymi silikonu).

Kategorie soczewek ze względu na czas ich użytkowania

Soczewki kontaktowe możemy podzielić również na: przeznaczone do jednorazowego użytku, dwutygodniowe i miesięczne lub trzymiesięczne oraz soczewki roczne. Soczewki jednodniowe przedstawiają najbardziej higieniczny sposób ich wymiany – wyrzuca się je na koniec dnia i wymienia na nowe dnia następnego. Są one w szczególności polecane osobom, jakie nigdy wcześniej nie miały kontaktu z taką formą korekcji wzroku, posiadają skłonność do alergii lub nie chcą zajmować się początkowo czasochłonną pielęgnacją szkieł, jak ma to miejsce w przypadku soczewek wielokrotnego użytku. Najstarszym typem miękkich szkieł, są soczewki roczne. Przeznaczone są one do noszenia jedynie w czasie dnia. Obecnie coraz mocniej odchodzi się od ich użytkowania.

Podział szkieł ze względu na tryb ich noszenia

Soczewki kontaktowe możemy również podzielić ze względu na tryb ich noszenia. Występują tu soczewki dzienne, jakie wolno nosić użytkownikowi przez maksymalnie 14 godzin w ciągu doby (są one najpopularniejszym typem), soczewki elastyczne, które nosimy nawet przez okres kilku dni bez przerwy (jednak zwykle nie dłużej, niż jeden tydzień) oraz soczewki ciągłe, jakie można nosić przez okrągły miesiąc, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Kategorie soczewek kontaktowych ze względu na ich zastosowanie

Dzieląc soczewki ze względu na ich zastosowanie, możemy wyróżnić: soczewki korekcyjne, terapeutyczne oraz kosmetyczne. Szkła korekcyjne używane są do wyrównywania zarówno wrodzonych, jak i nabytych wad wzroku. Wymienić tu można soczewki sferyczne (korygujące dalekowzroczność lub krótkowzroczność), toryczne (przeznaczone do korekcji astygmatyzmu) oraz multifocalne (korygujące starczowzroczność). Innym typem szkieł są soczewki lecznicze, zazwyczaj używane jako swoisty nośnik leków w sytuacji wystąpienia schorzenia czy nagłego urazu rogówki. Ostatnią kategorią są soczewki kosmetyczne, których zadaniem będzie zmiana wyglądu tęczówki oka.